marți, 8 ianuarie 2013


Salut!

Elaboram teze de licenta în conformitate cu Planul de învăţământ a UNIVERSITATILOR CU PROFIL - RELAŢII INTERNAŢIONALE - din Moldova, conformat cu Procesul de la Bologna. Lucrarile nostre sunt aplicabile studenţilor ciclul I licenţă, precum şi ciclului II master, ambele - reprezentând etapa finală a programului la specialitatea RELAŢII INTERNAŢIONALE.


Oformarea tezelor elaborate de specialiştii www.superteze.md corespund unor reguli strict determinate.

Structura tezelor de licenţă elaborate de specialiştii www.superteze.md include:
Ø  foaia de titlu;
Ø  cuprinsul;
Ø  introducerea;
Ø  dispoziţiile de fond, ce includ două-trei capitole, fiecare, la rândul său, fiind constituit din două-trei paragrafe;
Ø  încheiere;
Ø  lista bibliografică;
Ø  anexe (mostre de contracte (tratate), scheme, proiecte de acte juridice etc.) – facultativ.

Tezele nostre vizează în mare parte relaţiile dintre actorii statali din cadrul sistemului internaţional şi interacţiunile lor cu actori non-statali (organizaţii interguvernamentale, organizaţii nonguvernamentale, corporaţii internaţionale ).

Lista bibliografică a tezelor noastre constă din trei compartimente:
Ø  literatura normativă internaţională şi naţională;
Ø  literatura specială;
Ø  materialele practicii.

  Elaboram teze de licenţă şi magistru la următoarele disciplini:
 • Istoria integrării europene
 • Economie
 • Teoria generală a dreptului
 • Bazele managementului
 • Instituţiile UE
 • European Communication
 • Limba modernă aplicată în sfera publică
 • Bazele informaticii
 • Dezvoltare regională
 • Negocieri internaţionale
 • Concepte şi metodologii în ştiinţele sociale
 • Istoria relaţiilor internaţionale
 • Introducere în ştiinţe politice
 • Introducere în geopolitică
 • Ideologii politice în epoca contemporană
 • Europa în politica internaţională
 • Filosofia unificării europene
 • Negocieri europene
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Ideea europeană. Introducere în Studii Europene
 • Instituţii şi organizaţii internaţionale
 • Sisteme economice contemporane
 • Sociologia şi analiza relaţiilor internaţionale
 • Teorii ale relaţiilor internaţionale
 • Europenizarea Republicii Moldova
 • Antropologia Europei
 • Guvernanţa UE
 • Politică externă şi diplomaţie 
 • Politici comune în UE
 • Teorii ale integrării europene
 • Globalizare şi teorii ale dezvoltării
 • Procesul decizional în UE
 • Finanţe publice
 • Rolul religiei în relaţiile internaţionale
 • Protecţia juridică a drepturilor omului
 • Negocieri de dezarmare în era globalizării
 • Advance Project Cycle Management
 • Economia integrării europene
 • Proiecte europene 
Pentru o abordare profesionista scriene pe email - 

superteze@mail.ru sau 
apelati la nr 069050904